Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujícího pouze za účelem plynulého zpracování objednávky a zavazuje se, že údaje nebudou zneužity. Od kupujícího jako fyzická osoba shromažďuje prodávající následující údaje: jméno a příjmení, trvalá adresa včetně poštovního směrovacího čísla, telefonický a e-mailový kontakt. Od kupujícího jako právnické osoby shromažďuje prodávající následující údaje: obchodní název, identifikační číslo, identifikační číslo DPH, adresu sídla včetně poštovního směrovacího čísla, jméno a příjmení kontaktní osoby,telefonický a e-mailový kontakt. Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů prodávajícímu pro tyto účely v souladu se zákonem č.18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů v platném znění a prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty dobrovolně. Kupující uděluje svůj souhlas až do odvolání. Kupující může kdykoli odvolat svůj souhlas s osobními údaji prodávajícího a může tak učinit písemně nebo e-mailem.

Souhlasíte s našimi pravidly a potvrzujete, že jste starší 16 let.